Obsah vašeho webu

Hlavní stránka

Hlavní stránka je ve většině případů první místo, kam kdokoliv, kdo se bude snažit o vašem oddíle zjistit více informací, přijde. Vytváří tzv. první dojem. Jako taková by měla i vypadat. Snažte se, aby homepage odpovídala na otázky kdo jsme, co jsme, pro koho jsme, kde působíme, kdy se scházíme a co děláme. Neuškodí ani stručná odpověď na otázku: Proč skauting?

Všechny tyto otázky by měly být alespoň stručně zodpovězeny v jednom nebo v prvních dvou odstavcích. Pamatujte, že se k těmto otázkám můžete vrátit i jinde na webu. Berte to tak, že na hlavní stránku přijde každý, kdo se s oddílem chce třeba i jen letmo seznámit, a neměli bychom ho nutit číst nějak moc textu. Pokud bude někoho zajímat více informací, klikne si o ně.

Co ale neuškodí, je mít hned na homepage základní a nejdůležitější info. Pro koho je oddíl, kdy má schůzky a nějaký hlavní kontakt.

Aktuality

Aktuality ukazují, že je váš oddíl živý, že se v něm něco děje, a příchozí návštěvníci mají díky nim možnost udělat si relativně přesný obrázek o tom, jak váš oddíl funguje. Vždy je ale musíte udržovat aktuální. Pokud toho nejste schopni, raději se do aktualit nepouštějte a udělejte web statický. Určitě máte v paměti řádku webů kam jste přišli a pohled na “aktualitu” z roku 2009 vás donutil přemýšlet o tom, jestli informace na webu platí a zda byste neměli googlit dál…

Do aktualit mohou přijít pozvánky na akce, výroční zprávy oddílu, děláte-li nějaké, upozornění na nové fotky ve fotogalerii, informace ze skautského světa. Může to být prakticky cokoliv a charakter vašeho proudu aktualit si můžete vytvořit tak jak se vám bude líbit. Měli byste zvládnout přispívat alespoň jednou každý  měsíc (tzn. aby ještě na počátku prosince nebyla poslední aktualita pozvánka na záříjovou zahajovačku) a zároveň byste neměli výrazně kolísat ve frekvenci příspěvků. Tzn. pokud přidáváme pravidelně jednou za čas, je vše v pořádku. Pokud přidáme čtyři příspěvky ve dvou dnech, pak měsíc nic a pak zase čtyři příspěvky ve dvou dnech, není to ideální. Aktuality zkrátka mají tvořit lehké okénko, kterým je možné nahlídnout do vaší činnosti.

Nezapomeňte: krátký a jasný titulek, aktuality nemusí být dlouhé, jde spíše o to, abyste pokryli tyto body – co proběhlo/proběhne, kdy to proběhlo/proběhne, co bylo/bude náplní akce. Přidejte zajímavou fotografii a odkažte do fotogalerie. Pokud akce dosud neproběhla, můžete použít ilustrační fotografii (např. z minulého roku). V kategorii Aktuality ale mohou být také informace typu:

 • vydáváme nové skautské PF
 • máme novou družinku
 • nabíráme nové děti do oddílu
 • oslavíme 28. říjen v kroji

Aktuality je možné využít i pro jiný – více statický – druh obsahu. Můžete je využít pro představení jednotlivých družin, představení jednotlivých členů vedení anebo třeba jako odkazy na vaše povedené fotogalerie. V takovém případě nezapomeňte přetextovat položku v menu. (Např. změna z Aktuality na Představení družin) – jak na to viz návod 021.

Technické návody pro práci s aktualitami najdete pod čísly 040 – 049.

O nás

Rozmyslete si, jak se na vašem webu má tato stránka jmenovat. Obvyklé je „O nás“, případně osobnější „náš oddíl“, nebo potom strohé „více informací“. Jak přejmenovat stránku najdete v návodu 014 a jak přetextovat položku v menu v návodu 021

Stránka “O nás” obsahuje základní informace, které by každý návštěvník webu mohl chtít nalézt. Stručný výtah těch nejdůležitějších informací je dobré mít na hlavní stránce, zde se ale nemusíte omezovat rozsahem. Napište vše, co máte pocit, že by zaznít mělo. Myslete ale na to, aby byl text přehledný a aby si každý našel ty informace, které hledá a neztrácel se v těch, které vědět nepotřebuje. Právě zde máte šanci se o vašem oddíle nejvíce rozepsat. Nezapomeňte stránku srukturovat pomocí nadpisů (návod 015), bylo by fajn umět vložit do stránky nějaký obsah s vnitřním členěním (to neumíme). Je možné i vytvořit z jednotlivých nadpisů přímo položky do menu. Podívejte se na ukázkový web – chcete-li to mít takto, pak postupujte podle návodu 024.

Co všechno tu může zaznít?

 • Činnost oddílu (Jak činnost vašeho oddílu vypadá? Jak často se scházíte? Čím je váš program typický, jedinečný? Co je od něj možné čekat? Živě, zajímavě, pravdivě!)
 • Organizace oddílu (Jak to ve vašem oddíle funguje? Co by o něm měli vědět případní zájemci o členství a jejich rodiče? Můžete popsat současné rozdělení oddílu do družin a specifikovat jejich činnost. Pokud budete chtít, můžete použít také obecný popis fungování “středisko-oddíl-družina” v Junáku)
 • Junák vs. skauting (Narážíte na nejasnost v pojmosloví? Možná právě tady je prostor pro to, udělat v tom návštěvníkům jasno.)
 • Vedení oddílu (Sestavte odstaveček o tom, kdo se ve vašem oddíle o vedení dětí stará. Do popisu zahrňte, že jsou vedoucí kvalifikovaní a starší 18 let. Jinak řečeno, že rodiče se na ně mohou spolehnout a že bude postaráno o bezpečnost jejich dětí.)
 • Naše klubovna (Kde se scházíte a jak vás rodiče mohou najít?)
 • Kolik to stojí (Skauting je ve většíně případů celkem „levným koníčkem“. Prodejte to tady! Napište, kolik stojí registrace, kolik obvykle platíte za víkendové výpravy, kolik za tábor. Zmiňte časopisy, pojištění a cokoliv dalšího! Pro zájemce to není nezajímavé!)
 • Co s sebou na akce (…)
 • Něco z historie oddílu (…)

Vedení oddílu

Možná budete chtít mít na svých stránkách nějaké informace o vás – vedoucích. Zkuste uvažovat jako rodiče vašich potenciálních nováčků. Když se rozhodují o kroužcích pro své dítě, rozhodují se vlastně o tom, komu budou svoje dítě každý týden svěřovat.

Šanci zvýšíte, představíte-li se způsobem, který budí důvěru. Nepřehánějte to, ale nestyďte zdůraznit své zkušenosti, nebo skautskou kvalifikaci. Popište co vás k práci v oddíle motivuje, napiště něco ze svého života co vá ukáže jako „normálního, slušného a rozumného člověka“ kterému se rodiče nebudou bát půjčovat svoje děti.

Fotogalerie

Pokud byste chtěli mít galerii přímo na webu, je možné to udělat v úpravách stránky skrze tlačítko „mediální soubory“

Pokud máte galerii někde jinde na webu, tak můžete buď dát klikací odkaz přímo sem do textu anebo vytvořit odkaz přímo v menu (při kliknutí na „fotogalerie“ bude návštěvník odkázán přímo na vaši Picasu, nebo Rajče, nebo cokoliv.) Pokud byste to chtěli takto, musíte nastavovat přímo menu. (návod 022)

Podpořte nás

Jakými způsoby mohou rodiče podpořit váš oddíl? Jen penězi? Oceníte kopírování? Tisk? Pomoc na táboře? Co můžete nabídnout jako odměnu, nebo poděkování? Hobla od dětí?

Kontakty

Kde se scházíte? Mejl, telefon…

Existuje jakési nepsané pravidlo, že kontakty bývají velice často tou poslední položkou v menu. Uživatelé jsou zvyklí je hledat právě tam.